تبلیغات
دل نوشته ها و درد دل ها .ای روزگــار . از خطـ خطــے هایـم ساده نـگــــــــذر بــه یـاد داشتــــــہ باش . این دلــنـوشــــــتــــــہ ها را یک دل، نــوشـــــتــــ ــه - ایـــــטּ روزــــهــــآ

دل نوشته ها و درد دل ها .ای روزگــار . از خطـ خطــے هایـم ساده نـگــــــــذر بــه یـاد داشتــــــہ باش . این دلــنـوشــــــتــــــہ ها را یک دل، نــوشـــــتــــ ــه

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! بین ِ بازوهای ِ کسی که دوستش داری.

ایـــــטּ روزــــهــــآ

ایـــــטּ روزــــهــــآ


وقتــے نـــــ ﮧ בستــــے براےگرفتـטּ استَ


نــــ ﮧ آغوشـــے برای گریــــ ﮧ


نــــ ﮧ شانـــ ﮧای براے تکیــــ ﮧ


انـتـظــار نـבاشتـــ ﮧ باشَ خنـבه‌ام واقعـــے باشـב


ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב !.!.!.[ شنبه 10 آبان 1393 ] [ ساعت 17 و 38 دقیقه و 22 ثانیه ] [ علی وزهرایی ] [ نظرات() ]