تبلیغات
دل نوشته ها و درد دل ها .ای روزگــار . از خطـ خطــے هایـم ساده نـگــــــــذر بــه یـاد داشتــــــہ باش . این دلــنـوشــــــتــــــہ ها را یک دل، نــوشـــــتــــ ــه - گـاهـﮯ ڪامـل فـرامـوش مـﮯڪنـﮯ

دل نوشته ها و درد دل ها .ای روزگــار . از خطـ خطــے هایـم ساده نـگــــــــذر بــه یـاد داشتــــــہ باش . این دلــنـوشــــــتــــــہ ها را یک دل، نــوشـــــتــــ ــه

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! بین ِ بازوهای ِ کسی که دوستش داری.

گـاهـﮯ ڪامـل فـرامـوش مـﮯڪنـﮯ

سـخـت تریـن دو راهـﮯ

 

دو راهـﮯ بیـن فـراموش ڪردن و انتظـار است

 

گـاهـﮯ ڪامـل فـرامـوش مـﮯڪنـﮯ

 

و بعد مـﮯبینـﮯ ڪـﮧ بـایـد مـنتظـر مـﮯمـانـدﮮ

 

و گـاهـﮯ آنقـدر مـنتظـر مـﮯمـانـﮯ ڪـﮧ

 

مـﮯفهمـﮯ زودتـر از ایـنها بایـد فـراموش مـﮯڪردﮮ[ دوشنبه 21 مهر 1393 ] [ ساعت 17 و 14 دقیقه و 25 ثانیه ] [ علی وزهرایی ] [ نظرات() ]